ТОМ 23, № 2, ЧЕРВЕНЬ 2020

image_print

Проблеми машинобудування 

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 23, № 2, червень 2020

DOI: https://doi.org/10.15407/pmach2020.02

 

ЗМІСТ

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
Числове дослідження нерівномірності потоку в регулюючому відсіку нового типу циліндра високого тиску парової турбіни
Ю. А. Биков, А. В. Русанов, В. Л. Швецов
PDF
6–14
Багатопараметрична ідентифікація теплофізичних характеристик шляхом розв’язання внутрішньої оберненої задачі теплопровiдностi
Ю. М. Мацевитий, В. В. Ганчин
14–20
Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Нестаціонарний відгук конічної композитної оболонки, посиленої вуглецевими нанотрубками
К. В. Аврамов, Б. В. Успенський, Н. Г. Сахно, І. В. Біблік
21–32
Розрахунок гальмівного барабана колісної машини за критеріями тріщиностійкості
С. А. Аскеров
33–40
Удосконалювання конструкцій сальникових пристроїв валів відцентрових насосів на основі вивчення фізичної моделі механізму герметизації
С. С. Шевченко
41–52
Рубрика: Прикладна математика
Побудова геометричних співвідношень еліпсів та областей, обмежених параболою, в задачах розміщення геометричних об’єктів
М. І. Гіль, В. М. Пацук
52–60
Методологія розв’язання задач пошуку оптимального розміщення тривимірних тіл
Ю. Г. Стоян, А. М. Чугай
PDF
60–71