Дослідження ліній розриву функцій двох змінних або їх похідних деякого порядку

image_print
DOI https://doi.org/10.15407/pmach2016.01.037
Журнал Проблеми машинобудування
Видавець Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України
ISSN 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)
Випуск Том 19, № 1, 2016 (березень)
Сторінки 37-43

 

Автори

О. М. Литвин, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16), e-mail: academ_mail@ukr.net

О. В. Славік, Українська інженерно-педагогічна академія (61003, Україна, м. Харків, вул. Університетська, 16)

 

Анотація

Проведено огляд існуючих методів автоматичного виявлення розривів на цифрових зображеннях. Наведено два методи виявлення розривів поверхні, що задана функцією двох змінних. Запропоновано новий метод знаходження ліній розриву функції двох змінних (що описує поверхню), або її похідної деякого порядку.

 

Ключові слова: сегментація зображення, ε-неперервність, dε-неперервність, dkε-неперервність

 

Література

  1. Цифровая обработка изображений в информационных системах / И. С. Грузман, В. С. Киричук, В. П. Косых и др. – Новосибирск: Из-во Новосиб. техн. ун-та, 2000. – 168 с.
  2. Shrivakshan, G. T. A Comparison of various Edge Detection Techniques used in Image Processing / G. T. Shrivakshan, C. Chandrasekar // Intern. J. Comp. Sci. Issues. – 2012. – Vol. 9. – P. 269–276.
  3. Jähne, B. Principles of filter design / B. Jähne, H. Scharr, S. Körkel // Handbook Comp. Vision and Appl. – 1999. – P. 125–152.
  4. Muthukrishnan, R. Edge Detection Techniques for Image Segmentation / R. Muthukrishnan, M. Radha. // Intern. J. Comp. Sci. & Inform. Techn. – 2011. – Vol. 3. – P. 259–267. https://doi.org/10.5121/ijcsit.2011.3620
  5. Maini, R. Study and Comparison of Various Image Edge Detection Techniques / R. Maini, H. Aggarwal // Intern. J. Image Proc. – 2009. – Vol. 3. – P. 1–12.
  6. Першина, Ю. І. Теорія розривних сплайнів та її застосування в комп’ютерній томографії : Дис. … д-ра фіз.-мат. наук / Першина Юлія Ігорівна. – Харків, 2015. – 385 с.
  7. Нефьодова, І. В. Вибір оптимальних базисних функцій та вузлів в методі скінченних елементів (прямокутні елементи) при математичному моделюванні розподілу тепла : Дис. … канд. фіз.-мат. наук / Нефьодова Інна Віталіївна. – Харків, 2014. – 167 с.

 

Надійшла до редакції 28 січня 2016 р.