Том 20, № 1, Березень 2017

image_print

Проблеми машинобудування 

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 20, № 1, березень 2017

DOI:   https://doi.org/10.15407/pmach2017.01

 

ЗМІСТ

 

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Вибір системної характеристики турбокомпресорного агрегату на основі аналізу його ефективності за результатами натурних випробувань. Ч. II. Методологічні підходи до створення блочно-комплектних турбокомпресорних агрегатів для компресорних станцій газової промисловості
В. П. Парафійник, М. С. Щербаков, А. О. Рябов, В. В. Шевчук, В. М. Разношинський, І. М. Тертишний, С. О. Прилипко
 

3–11

Аналіз сучасних конструкцій комбінованих стопорно-регулюючих клапанів парових турбін
А. І. Бабаєв
 

11–16

Рубрика: Теплопередача в машинобудівних конструкціях
 
Аналітичні розв’язки та нейтральні криві стаціонарних лінійних задач Релея для циліндричних конвективних комірок з твердими і змішаними граничними умовами
О. Л. Андрєєва, А. О. Костіков, В. І. Ткаченко
 

17–22

Визначення теплових втрат ділянок магістральних теплопроводів методом еталону
О. С. Цаканян, В. М. Голощапов, С. В. Кошель, М. Г. Ганжа
 

22–27

Рубрика: Динаміка та міцність машин
Імовірнісна оцінка довговічності вала гідротурбіни за наявності тріщин
О. О. Стрельнікова, І. Г. Сирота, О. В. Линник, Л. А. Калембет, В. М. Зархіна, О. Л. Зайденварг
 

28–35

Дослідження напружено-деформованого стану кріплення фланцевих з’єднань гідротурбін
В. І. Гнітько, О. Ф. Поліщук, О. Ю. Черкаський, Н. О. Ільїчьова, С. В. Артьомова, Є. С. Кононенко
 

36–44

Рубрика: Прикладна математика
Аналітична ідентифікація тривимірних геометричних об’єктів за інформацією про форму їх перерізів
Ю. С. Літвінова, К. В. Максименко-Шейко, Т. І. Шейко
 

45–51

Розв’язання задачі про згин пластини методом скінченних елементів з використанням сплайнів п’ятого степеня на трикутній сітці
О. М Литвин, І. С. Томанова
 

52–61

Рубрика: Нетрадиційна енергетика
Воднева технологія зберігання енергії з використанням вітроенергетичного потенціалу
В. В. Соловей, Л. Р. Козак, А. А. Шевченко, М. М. Зіпунніков, Robert Campbell, Fred Seamon
 

62–68

Рубрика: Екологічні аспекти енергетичного машинобудування
Теплоенергетика. Паливно-екологічні проблеми і перспективи розвитку
П. М. Каніло, О. Л. Шубенко
 

69–77