ТОМ 20, № 2, ЧЕРВЕНЬ 2017

image_print

Проблеми машинобудування 

ISSN: 0131-2928 (print), 2411-0779 (online)

Том 20, № 2, червень 2017

DOI:   https://doi.org/10.15407/pmach2017.02

 

ЗМІСТ

 

Рубрика: Енергетичне машинобудування
Тепловий і термонапружений стан ротора високого тиску турбіни К-325-23,5 при пуску
з холодного стану

Ю. О. Бахмутська, В. М. Голощапов
 

3–11

Вибір системної характеристики турбокомпресорного агрегату на основі аналізу його ефективності за результатами натурних випробувань. Ч. III. Дослідження ефективності основних систем турбокомпресорного агрегату ГПА-Ц-6,3А/56-1,45 за результатами його натурних випробувань
М. С. Щербаков, В. П. Парафійник, А. О. Рябов, В. В. Шевчук, В. М. Разношинський, І. М. Тертишний, С. О. Прилипко
 

11–18

Електромагнітні випромінювання у вихлопній частині парової турбіни
А. О. Тарелін, А. В. Нечаєв, О. Є. Хінєвіч
 

18–21

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
 
Конвективний теплообмін в’язкої нестисливої рідини в циліндричному осередку з конічно поглибленим дном і твердими граничними умовами
О. Л. Андрєєва, А.О. Костіков, В. І. Ткаченко
 

22–28

Рубрика: Динаміка та міцність машин
Розв’язання контактної задачі для площини, яка ослаблена щілиною змінної ширини,
в неоднорідному напруженому полі

Ш. Г. Гасанов
 

29–36

Експериментальний аналіз вимушених нелінійних коливань стрижнів з поперечними дихаючими тріщинами
О. Ф. Поліщук, К. В. Аврамов, К. Б. Мягкохліб
 

36–42

Удосконалення математичних моделей для розв’язання задач термопружності твердотільних конструкцій
СО. Моргун
 

42–46

Часткове закриття прямолінійних тріщин зі зв’язками у стрингерній пластині з отвором
М. В. Мір-Салім-заде
 

46–53

Рубрика: Прикладна математика
R-функції та шевронні поверхні в машинобудуванні
Т. І. Шейко, К. В. Максименко-Шейко, Ю. С. Літвінова, Д. О. Лісін
 

54–60

Рубрика: Матеріалознавство в машинобудуванні
Комплексна оцінка ступеня деградації матеріалу в умовах циклічного навантаження
К. В. Вакуленко, І. В. Біблік, І. Б. Казак
 

61–69