ТОМ 24, № 1, БЕРЕЗЕНЬ 2021

image_print

Проблеми машинобудування

ISSN: 2709-2984 (Print), 2709-2992 (Online)

Том 24 № 1, березень 2021

DOI: https://doi.org/10.15407/pmach2021.01

 

ЗМІСТ

Рубрика: Аерогідродинаміка та тепломасообмін
До розв’язання геометричних обернених задач теплопровідності
Ю. М. Мацевитий, В. В. Ганчин
6–12
Вплив сіткового розділення на 3D RANS моделювання течій у проточних частинах турбомашин
С. В. Єршов, В. А. Яковлєв
PDF
13–27
Рубрика: Динаміка та міцність машин
 
Втрата статичної стійкості попередньо навантаженої складеної нанокомпозитної оболонки
К. В. Аврамов, Н. Г. Сахно, Б. В. Успенський
28–35
Аналітичний розв’язок задачі симетричного термонапруженого стану товстих пластин на основі тривимірної теорії пружності
В. П. Ревенко
PDF
36–41
Вібронапруженість пошкоджених лопаток парової турбіни після відновлювального ремонту
М. Г. Шульженко, А. С. Ольховський
PDF
42–52
Рубрика: Енергетичне машинобудування
Електрохімічний і хімічний механізми ерозійно-корозійного процесу руйнування робочих лопаток вологопарових турбін під дією електризованої вологи
А. О. Тарелін, В. Л. Швецов, В. Г. Михайленко, А. В. Нечаєв, О. Є. Хінєвіч
53–58
Рубрика: Прикладна математика
Оптимальне проектування одношарових оребрених циліндричних оболонок
Г. В. Філатов
58–64
Інтегральний критерій нерівномірності розподілу напруженого стану при топологічній оптимізації 2D-моделей
І. В. Янчевський, В. Ф. Кришталь
PDF
65–74